Webové stránky vytvořené nezávislým Brand Affiliate. Tyto webové stránky nevytvořila a neschválila společnost Nu Skin Enterprises Inc. ani její přidružené společnosti.

SOUTĚŽ pravidla


II. Termín, místo a doba konání akce 

 1. Soutěž Vánoce probíhá na území celé České republiky od 20. 10. do 10. 12. 2022 
 2. Soutěž Vánoce je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VI. odstavec 3 těchto pravidel.
 3. Losování výherců proběhne 


III. Definice akce

 1. Vztahuje se na jakékoliv zakoupené zboží tebou na shop.linado.cz. 
 2. Jednotlivé produkty jsou uvedeny pouze na tomto shopu v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem na www.shop.linado.cz
 3. Losování výherce proběhne losem na provozovně zakázkového krejčovství Linádo, (Černokostelecká 1772 / 97, 100 00 Praha 10 - Strašice).
 4. Výherci se stanou pouze zákazníci, kteří řádně zakoupili a zaplatili jakékoliv zboží na mém shop.linado.cz nebo osobně.
 5. Pokud vylosovaný výherce nebude splňovat podmínky a pravidla Soutěž Vánoce, bude los ihned následně opakován.
 6. Los výherců proběhne 14. 12. 2022 a výsledek losování bude zveřejněn na Facebooku Zdraví a krása s Radkou.
 7. Výherci budou kontaktováni po losu pomocí emailové zprávy. 
 8. Výhru můžou výherci darovat jiné osobě.
 9. Losování proběhne o (více na https://shop.linado.cz/akce-shop/
  • 1. místo 1x LumiSpa iO
  • 2. místo 1x Beauty Focus Collagen
  • 3. místo 1x Řasenka
 10. Výhry viz bod 9 nelze vyměnit za jiné zboží.


IV. Průběh akce a objednávka

 1. Při vytvoření objednávky vybraného zboží je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Organizátora a těmito podmínkami Soutěž Vánoce.
 2. Zboží je zapotřebí zakoupit v návaznosti na časovou platnost nabídky.
 3. Soutěže se můžeš zúčastnit pouze a předpokladu, že zboží zakoupíš osobně nebo na mém shopu a řádně dokončíš objednávku, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.
 4. Každý zákazník může objednat jakékoliv množství v rámci Soutěž Vánoce.


V. Ochrana osobních údajů

 1. Podmínkou pro účast v soutěží, Soutěž Vánoce je vyslovení souhlasu s Pravidly Soutěž Vánoce při přihlášení se na webových stránkách. Účastník se zavazuje tyto pravidla plně dodržovat. Podmínkou pro účast v Soutěž Vánoce je vyslovení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem při přihlášení se na shopu Soutěž Vánoce, a to pro účely vyhodnocení této Soutěž Vánoce, zasílání informačních emailů týkajících se Soutěž Vánoce. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovány pouze do ukončení Soutěž Vánoce. Následně budou osobní údaje evidovány po dobu 1 roku od ukončení Soutěž Vánoce, a to pro případ kontroly či sporu. Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány.
 2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěž Vánoce , zasílání informačních emailů týkajících se Soutěž Vánoce a zasílání případných výher před vyhlášením výsledků Soutěž Vánoce má za následek vyřazení účastníka z Soutěž Vánoce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


VI. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor touto Soutěž Vánoce nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Soutěž Vánoce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Organizátor Soutěž Vánoce nenese žádnou odpovědnost za rychlost načítání ani přenos dat webových stránek.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž Vánoce zkrátit, přerušit nebo zrušit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Soutěž Vánoce oznámením na www.shop.linado.cz.
 4. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěž Vánoce, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí Vánoce spojené. Případné námitky a informace o průběhu Soutěž Vánoce lze písemně zasílat na adresu Organizátora,  Radomíra Kemrová, Černokostelecká 1772 / 97, email info@linado.cz nebo na mobilním tel. čísle 603 503 787.
 5. Pravidla Akce Soutěž jsou účinná od 20. 10. 2022. V Praze 20. 10. 2022 (aktualizace)

Radomíra Kemrová