Webové stránky vytvořené nezávislým Brand Affiliate. Tyto webové stránky nevytvořila a neschválila společnost Nu Skin Enterprises Inc. ani její přidružené společnosti.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Radomíra Kemrová, IČ: 12598895, se sídlem Praha 10, Tesaříkova 1021/3, PSČ 10200, zapsaná jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Radomíra Kemrová. 

 

Internetový obchod:                  www.eshop.linado.cz

Společnost:                              Radomíra Kemrová

Se sídlem:                                Tesaříkova 1021/3, PSČ 102 00 Praha 10

IČ/DIČ:                                     12598895

E-mailová adresa:                    obchod@linado.cz

Telefonní číslo:                         603 503 787

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:                    ……………………………………………….…………

Moje adresa:                                   ...……………………………………………………….

Telefon:                                          ……………………………………………….…………

E-mail:                                            ……………………………………………….…………

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne …………….……. jsem ve Vašem obchodě Shop Linádo vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený

produkt však vykazuje tyto vady ……………………………………………..................................…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………. ………………………………………………………………………………………………….  Požaduji vyřídit reklamaci

následujícím způsobem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………. (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání: ……………………. datum obdržení: …………………….
  2. Číslo objednávky: …………………………………………………………………

 

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

……………………………………………………………………………………………….…..

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) 

……...……………………………………………………………………………………..

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. E-mail:
  4. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

V……………………………….., Dne …………………………….

 

 

 

         
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele
                          
(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení