Webové stránky vytvořené nezávislým Brand Affiliate. Tyto webové stránky nevytvořila a neschválila společnost Nu Skin Enterprises Inc. ani její přidružené společnosti.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Zásady práce s vašimi údaji 

Radomíra Kemrová , IČ: 12598895, se sídlem Praha 10, Tesaříkova 1021/3, PSČ 10200, zapsaná jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Radomíra Kemrová.

Provozujeme e-shop na webových stránkách shop.linado.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží  a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

Zpracování osobních údajů 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: osobní údaje  

 • Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. 
 • Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok  od naší poslední komunikace. 
 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email a telefon (mobilní číslo).

 • Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby . Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné ).
 • Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 1 rok  od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží. 

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to  při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 • Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: obchod@linado.cz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží NuSkin Česká Republika
 • společnosti podílející se na expedici plateb NuSkin Česká Republika
 • poskytovatel e-mailingové služby Radomíra Kemrová
 • marketingová agentura Radomíra Kemrová

 Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • AJISOFT s.r.o.
 • Alexandra Marková

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

 

Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů a v naší společnosti dochází  k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese obchod@linado.cz  nebo zavolejte na tel. č. 603 503 787

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 20. 10. 2021

Radomíra Kemrová

Zpět do obchodu